• آناتومی

    آناتمی در ماساژ

    آناتومی بدن

آناتومی

آناتومی علم شناخت بدن انسان است ، پایه و اساس علم طب به حساب می آید. آناتومی برای پزشکان، دندان پزشکان، ماسور ها و فیزیوتراپ ها و تمامی افرادی که به نوعی با تجزیه و تحلیل علائم بالینی سروکار دارند مهم می باشد. بنابراین تفسیر صحیح هر یافته بالینی، هدف غایی علم آناتومی است. آناتومی را با دو رویکرد ناحیه ای و سیستمی مورد مطالعه قرار می دهند.
در رویکرد ناحیه ای، هرناحیه ای از بدن به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و تمام موارد آن ناحیه همزمان تجزیه و تحلیل می شود. در رویکرد سیستمی، تک تک دستگاههای بدن از اول تا به آخر مورد مطالعه قرار می گیرد.
داشتن اطلاعات در زمینه آناتومی می تواند به یکی از وجه های تمایز شما نسبت به سایر ماسور ها باشد، که دوره تخصصی آناتومی در آموزشگاه به کوشان برگزار می گردد.

آناتومی

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای به کوشان می باشد ( گروه طراحان ایده پردازان نوین البرز )
Call Now Button