اثرات مثبـت ماسـاژ

اثر ماساژ بر تناسب اندام

ماساژ می تواند به کاهش بافت چربی در بدن کمک کند. پیروی از یک برنامه ورزشی شخصی و استفاده از رژیم غذایی مناسب در کنار ماساژ می تواند در کاهش بافت چربی و دستیابی به تناسب اندام نقش داشته باشد همچنین سببافزایش چربی سوزی در این نواحی می شود علاوه براین با افزایش جریان خون اکسیژن و مواد مغذی در این بافت ها می تواند سبب افزایش مصرف کالری شود.

ماساژ سبب کاهش استرس در بدن می شود کاهش استرس نیز باعث افزایش حساسیت بدن به انسولین و کاهش سریع تر وزن خواهد شد. وقتی به سبب وجود استرس شخص نمی تواند رژیم غذایی مناسبی را دنبال کند و میزان انجام ورزش در او پایین می آید ماساژ ورزش و رژیم غذایی در کنار هم به شخص کمک می کنند تا تمرینات ورزشی خوبی انجام دهد همچنین رژیم غذایی اصولی را دنبال کند و در نتیجه به تناسب اندام برسد.