کاربرماساژ

آموزشگاه فنی و حرفه ای به کوشان برای اردیبهشت ماه دوره آموزشی کاربر ماساژ را برگزار می کند

آموزشگاه فنی و حرفه ای ماساژ بانوان به کوشان ، آغاز دوره آموزشی کاربر ماساژ را از تاریخ ۱۰ اردیبهشت با ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه ای در آموزشگاه به کوشان به اطلاع می رساند .

جهت ثبت نام می توانید به محل آموزشگاه مراجعه نمایید