تاثیر روانی ماساژ

تاثیر روانی ماساژ

ماساژ درمانی و تاثیر روانی ماساژ بر روی افراد

۱٫ جدا نبودن جسم و روان

پژوهشگران دریافته اند که همه دردهایی که احساس می کنیم، تحت تاثیر متقابل عوامل جسمانی و روانی است . به همین دلیل به ابعاد درد که شامل علل جسمی و روانی است، به عنوان یک پیوستار و نه دو شاخه جدا از هم، نگریسته می شود. به عنوان مثال، در سر دردهای ناشی از انقباض عضلات که همه افراد در هنگام تنش احساس می کنند، آمیزه ای از عوامل روانی و جسمانی دیده می شود.

۲٫ انتقال دهنده های عصبی و اپیوئیدهای درون زاد

ماساژ دادن منجر به آزاد شدن اپیوئیدهای درون زادی چون اندورفین، انکفالین و دینورفین شده و باعث کاهش درد می گردد. همچنین ماساژ باعث آزادسازی سروتونین شده و خلق فرد را بالا می برد.

۳٫ تاثیر روغن های معطر در ماساژ

رایحه درمانی یکی از روش های طب مکمل است که با استفاده از اسانس های خوشبو با برانگیختن سیستم بویایی به القا آرامش منجر شده و علائم اضطراب را فرو می نشاند. این روغن ها را می توان از طریق استنشاق، کمپرس، حمام و طی ماساژ مورد استفاده قرار داد. اما بیشترین شکل استفاده از رایحه درمانی از طریق ماساژ می باشد.

۴٫ نظریه کنترل درد

براساس این نظریه یک دروازه عصبی قابل باز و بسته شدن وجود دارد که علائم درد را پیش از رسیدن به مغز تنظیم می کند. برطبق این نظریه جایگاه و سازوکار دروازه ای، در طناب نخاعی و به خصوص در مایع ژلاتینی شاخ های پشتی است که بخشی از ماده خاکستری است که در طول مغز نخاع تداوم دارد. علائم محرک زیان آور(آسیب) از طریق رشته های کم قطر درد و رشته های دلتای A و C وارد سازوکار دروازه ای طناب نخاعی می شوند. پس از عبور علائم از سازوکار دروازه ای، آنها سلول های انتقال دهنده را فعال می سازند که باعث فرستادن تکانه ها به مغز می شوند. وقتی خروجی تکانه ها از سلول های انتقال دهنده به سطحی بحرانی می رسد، فرد درد را حس می کند و هر اندازه خروجی از این سطح بیشتر باشد، شدت درد بیشتر می شود.
وقتی علائم درد وارد نخاع می شود و دروازه باز است، خروجی سلول های انتقال دهند، آزادانه محرک هایی را ارسال می کنند، اما وقتی که دروازه بسته است، خروجی سلول های انتقال دهنده با مانع رو به رو می شود.
آنچه باعث باز و بسته شدن دروازه کنترل می شود:
۱٫فعال بودن رشته های آورنده درد معمولا به باز کردن دروازه منجر می شود.
۲٫ میزان فعالیت در رشته های محیطی دیگر یعنی رشته هایی که اطلاعات مربوط به محرک های بی ضرر یا میانه، نظیر لمس و ماساژ را انتقال می دهند منجر به بسته شدن دروازه و در نتیجه مانع درک حس درد در زمان تحریک زیان آور می شود.
۳٫ فرمان هایی که از مغز می رسند مانند هیجانات منفی همچون اضطراب باعث باز شدن دروازه درد نسبت به حس درد و هیجانات مثبت مانند خوشحالی باعث بسته شدن دروازه درد نسبت به حس درد می گردند.

تاثیر روانی ماساژ