تاریخچه ماساژ تایلندی

تاریخچه ماساژ تایلندی

تاریخچه ماساژ تایلندی مانند تاریخ پزشکی سنتی تایلند پیچیده است، زیرا منابع تاریخی اندکی از ابتدا تا دهه ۱۹۸۰ باقی مانده است. با توجه به دو عامل تخریب های عمدی توسط ارتش ها و از بین رفتن متون پزشکی تایلندی به دلیل تاثیرات مخرب شرایط آب و هوایی، اطلاعات مکتوبی از دوران پیش از مدرن در این زمینه وجود ندارد. از طریق بررسی دقیق مطالعات علمی مدرن انجام شده در زمینه ماساژ تایلندی می توان تعیین نمود که این نوع ماساژ حداقل ترکیبی از پنج دوره تاریخی مهم است.

تاریخچه ماساژ تایلندی

دوره اول: بودیسم

بسیاری از متون پزشکی تایلندی، اصول و تعالیم مربوط به بدن، بیماری و درمان را از متون بودائی تراوادا استخراج نموده اند که به قرون آخر پیش از میلاد مسیح باز می گردد. در عملکرد مدرن ماساژ تایلندی ، نفوذ ایده های بودا شامل اخلاق، تاکید بر محبت، توجه به احساسات متعالی و ارج نهادن به نقش شیواگو کومارپاج (پدر طب تایلندی) به عنوان بنیانگذار این هنر است.

تاریخچه ماساژ تایلندی

دوره دوم: آیورودا

آیورودا از دو واژه سانسکریت مشتق شده است(آیور به معنی زیستن و ودا به معنی دانش)، بنابراین آیورودا به معنی دانش زندگی است. مفهوم دقیق تر این واژه دانش طول عمر است. آیورودا اولین بار در وداها که قدیمی ترین ادبیات موجود دنیا است، ثبت شده است.

این سیستم درمانی در زندگی روزانه مردم هندوستان، بیش از ۵۰۰۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. ایده های پزشکی آیورودا ارتباط تنگاتنگی با بودیسم دارد و همراه با آیین بودا از هند به تمام بخش های آسیا گسترش یافته است. متون پزشکی سنتی تایلندی اغلب شامل منابع اصولی مانند دوشاها و چهار عنصر خاک، آب، آتش و هوا می باشند. این چهار عنصر به شکل سه اصل اساسی یا طبع(مزاج) که به عنوان سه دوشا شناخته می شوند، ظاهر می شوند. دوشاها نیروی خاصی هستند که فیزیولوژی بدن ما را کنترل دارند. دوشاها انرژی می باشند نه ماده و از ترکیب عناصر چهارگانه با نسبت های متفاوت ایجاد شده اند.

دوره سوم: هاتا یوگا

هاتا یوگا معروف به یوگای بدنی از دو واژه (ها) به معنای خورشید و (تا) به معنای ماه تشکیل شده است، ماه و خورشید به ترتیب نماد انرژی های منفی و مثبت می باشند. هدف هاتا یوگا وحدت و هماهنگی بین این دو انرژی متضاد در بدن است. هاتا یوگا مانند بسیاری از مکاتب فلسفی معتقد است که جهان بر اساس اصل تضاد پایه گذاری شده و این عقیده به آشکار در تمرینات و فلسفه این مکتب نمود یافته است. هاتا یوگا شخص را قادر می سازد تا به وسیله انجام انواع خاصی از تمرینات، مقاومت طبیعی بدن را افزایش دهد، سلامتی را در حیطه جسم و ذهن تجربه کند و بر واکنش های عصبی غیرارادی خود کنترل و تسلط داشته باشد.

تاریخچه ماساژ تایلندی

دوره چهارم: تاثیرات فرهنگ چینی و سایر فرهنگ ها

پزشکی سنتی چین تاثیرات زیادی بر ماساژ تایلندی داشته است. توئی نا شکلی از کار بر روی بدن است که از قرن ها پیش در چین رواج دارد. توئی نا، ترکیبی از ماساژ و طب فشاری و دیگر شکل های کار روی بدن است. توئی نا با اعمال فشار بر نقاطی که روی مریدین ها قرار دارند، به منظور ایجاد تعادل در انرژی بدن انجام می شود. در طب چینی اعتقاد بر این است که در بدن کانال های انرژی وجو دارد که انرژی حیات در این کانال ها جریان دارد. در طب چینی این کانال ها را مریدین می گویند و انرژی که در این کانال ها در جریان است (چی) نامیده می شود. از نظر طب سنتی چین، مسدود شدن این کانال های انرژی در برخی نقاط که معمولا در نزدیکی مفاصل هستند، موجب ایجاد بیماری می شود. در ماساژ توئی نا، نقاطی که مسیر انرژی حیات درآنها بسته شده است، تحت تاثیر قرار می گیرند.این امر موجب باز شدن مسیر انرژی شده و با متعادل شدن جریان انرژی در بدن، بیماری درمان شود.

تاریخچه ماساژ تایلندی

دوره پنجم: طب بومی تایلند

این مورد به مراتب فراگیرترین دوره از تاثیر فرهنگی در شیوه های درمانی تایلندی است. مانند راه رفتن بر روی پشت که در تایلند تحت عنوان یام کانگ شناخته می شود، تنظیم استخوانی (شکلی از کایروپرکتیک)، توک سن (تیپینگ نقاط خاصی از بدن با استفاده از یک چوگان چوبی) نمونه هایی از تکنیک های درمانی اصیل تایلندی می باشد.

این پنج دوره فرهنگی مبنای ماساژ درمانی تایلندی را تشکیل می دهند.

تاریخچه ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی