تکنیک های ضربه ای در ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

تکنیک های ضربه ای در ماساژ سوئدی

تکنیک های ضربه ای Tapotement

این واژه فرانسوی معادل کلمه انگلیسی Drum به معنی طبل زدن است. یک حرکت مکرر و ریتمیک با فشار و ضربه های آرام که بافت های سطحی و عمقی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این تکنیک ها با شدت زیاد نباید استفاده کرد زیرا می تواند سبب آسیب بیشتر شود. برای اجرای این تکنیک ها می توان از کف دست ها ، مشت و یا حتی دست های گود شده ، ضرباتی با ریتم و آهنگ بر بدن وارد و دست ها معمولا به صورت تناوبی ضربه را وارد می کنند.

ماسور باید مچ دست را در حالت ریلکس قرار داده و مراقب سرعت حرکت دست به علت غلبه خستگی باشد. استفاده از تکنیک های ضربه ای به طور معمول درآخر ماساژ می باشد .

اثرات تکنیک های ضربه ای در ماساژ سوئدی

۱٫ افزایش خون رسانی
۲٫ تحریک سیستم عصبی
۳٫ افزایش تون عضلات( انقباض خفیف و پیوسته عضله است که در عضله اسکلتی باعث حفظ وضعیت ظاهری بدن می شود. به عبارت دیگر، میزان انقباض عضله در زمان استراحت تون عضلانی گفته می شود)
۴٫ افزایش جریان انرژی درکانال های انرژی (بر طبق پزشکی شرقی)

ممنوعیت اجرای تکنیک های ضربه ای در ماساژ سوئدی

۱٫افرادی که شکستگی دنده دارند.
۲٫ افرادی که مشکلات قلبی دارند.
۳٫ افرادی که مبتلا به آمبولی ریوی می باشند.
۴٫ افرادی که اسیب های حاد بافت نرم دارند.

ریز ریز کردن Hacking

این تکنیک با کنار خارجی انگشت پنجم دست (سمت استخوان اولنار) اجرا می شود مچ باید ریلکس و دست ها جدا از هم و به صورت متناوب در هر ثانیه ۴ ضربه به پوست وارد می کند.
ریز ریز کردن دو دستDouble handed hacking
در این تکنیک کف دو دست بهم چسبیده و از سمت انگشت پنجم ضربه به بدن وارد می شود (بین انگشتان دست فاصله می باشد) و ساعد فعالیتی ندارد و ضربات از ناحیه مچ اجرا می شود و در هرثانیه دو ضربه زده می شود.

Slapping

این تکنیک با کف دو دست اجرا می شود که ضربات به صورت متناوب بر روی پوست وارد می شود

Cupping

این تکنیک کف دست گود شده تا به شکل فنجان درآید. این تکنیک با یک یا دو دست قابل اجراست، با حرکت آرنج و چرخش ساعد ، کف دست ها به صورت متناوب بر بدن برخورد می کند.

Pincment

این تکنیک با یک یا دو دست قابل اجراست. در این تکنیک پوست و بافت های زیرجلدی به صورت متناوب بین انگشت شصت واشاره و بزرگ ، گرفته ، از بستر بلند شده و سپس رها می شود. این تکنیک با سرعت نسبتا بالا بر روی نواحی کوچک و نواحی که بالک عضلانی کمی دارند مثل صورت ، پشت گردن و ساعد اجرا می شود.

Pounding

در این تکنیک دستها را مشت کرده و از سمت انگشت پنجم ضربه وارد می شود. پاندینگ قوی ترین تکنیک در بین تکنیک های ضربه ای می باشد که بر روی عضلات بزرگ ( نواحی حجیم) مانند ناحیه گلوتئال و پاها قابل اجرا می باشد.

Beating

در این تکنیک دست ها مشت شده و با بند دوم انگشتان( مشت خوابیده) ضربه به صورت متناوب بر عضلات برخورد می کند.

Tapping

در این تکنیک با پد انگشتان ضربات به صورت آرام و ملایم و متناوب وارد می شود، که بر روی صورت، سر و سینه قابل اجرا می باشد.

Vibrations

تکنیک های لرزشی شامل تکان دادن های متداول و سریع دست بر روی اندام ها در جهت بهبود گردش خون می باشد. ریتم تکنیک زیاد و فشار کم می باشد. تماس دست با پوست قطع نمی شود، هدف از این تکنیک ایجاد بازخورد عصبی بین بافت عضلانی و سیستم عصبی می باشد که این تکنیک مناسب دوران بازتوانی بعد از اسیب ها می باشد که سبب افزایش تون عضلانی می شود.

ممنوعیت اجرای تکنیک های لرزشی

۱٫افرادی که شکستگی دنده دارند.
۲٫ افرادی که مشکلات قلبی دارند.
۳٫ افرادی که مبتلا به آمبولی ریوی می باشند.

Shaking

الف) دست را روی عضله قرار داده وآنرا به طرفین لرزانده دراین حالت عضله باید در طولی کمتر از وضعیت استراحتش باشد. این تکنیک گاه jostling نیز نامیده می شود. هدف از اجرای این تکنیک، بازخورد عصبی و عضلانی و آرام سازی عضلات می باشد.
ب) گرفتن انتهای اندام ها و لرزاندن آن به بالا و پایین

Rocking

این تکنیک بر روی کل بدن و یا قسمتی از آن قابل اجرا می باشد. دست ها بر روی ناحیه مورد نظر قرار گرفته سپس به سمت جلو و عقب حرکت می دهند. حرکت دست ها می تواند هم جهت یا خلاف جهت باشد و ریتم اجرای این تکنیک آهسته است.