تکنیک های کامپرشن در ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

تکنیک های کامپرشن در ماساژ سوئدی

کامپرشن در لغت به معنای فشرده سازی می باشد، مفهوم کلی این واژه اعمال فشار خارجی بر روی اندام های بدن بوده که به منظور افزایش گردش خون و افزایش فعالیت وریدی و لنفاوی صورت می گیرد و در قسمت هایی از بدن که کلیه و دنده ها قرار دارند از این تکنیک ها استفاده نمی شود. اجرای تکنیک های کامپرشن در ماساژ سوئدی نیازی به استفاده از روغن و لوسیون نمی باشد.

اهداف تکنیک های کامپرش در ماساژ سوئدی

۱٫افزایش و بهبود جریان خون و لنف در بدن
۲٫ بهبود و افزایش عملکرد عملکرد و دامنه حرکتی
۳٫ کاهش تنش های عضلانی و خستگی عضلات
۴٫ کاهش درد، سفتی، خشکی و اسپاسم های عضلانی
۵٫ بهبود تریگرپوینت ها
۶٫ تخلیه گره های لنفاوی

ممنوعیت اجرای تکنیک های کامپرشن  در ماساژ سوئدی

۱٫افرادی که فشار خون بالا دارند.
۲٫ افرادی که تورم بیش از حد در اندام ها دارند.
۳٫ افرادی که بیماری های قلبی و عروقی دارند.

انواع تکنیک های کامپرشن Static compression

در این تکنیک از کف دست، مشت، ساعد، انگشت شست، آرنج می توان استفاده نمود.

 1. کامپرشن کف دست ( به دوشکل قابل اجراست)
  Double handed palm compression الف: کامپرشن کف دو دست
  یک دست با زاویه ۹۰ درجه بر روی بافت عضلانی قرار می گیرد و دست دیگر روی آن قرار گرفته و ماسور با دو دست با فشار مستقیم بر روی بافت عضلانی فشار وارد می کند.
  Single handed palm compressionب) کامپرشن کف دست
  دو دست در کنار هم و مچ دست با زاویه ۴۵ درجه در حالت فلکشن روی بافت عضلانی قرار گرفته و فشار مستقیما به بافت عضلانی وارد می شود.
 2. کامپرشن مشت Fist compression
  در این تکنیک دست مشت و با بند اول انگشتان( بیشترین فشار با بند اول انگشت اشاره و انگشت سوم) بر بافت عضلانی وارد می شود و اصلی ترین مزیت کامپرشن مشت کاهش فشار بر روی مچ دست می باشد.
 3. کامپرشن انگشت شست Thumb compression
  انگشت شست روی عضله قرار گرفته و پاشنه دست دیگر را روی انگشت شست قرار داده و فشار وارد میکنیم.
 4. کامپرشن آرنج Elbow compression
  از این تکنیک بر روی نقاطی که حجم عضلات زیاد و ما نیاز به نیروی بیشتری داریم استفاده می کنیم، آرنج روی عضله مورد نظر قرار گرفته و دست دیگر را روی ساعد گذاشته و فشار وارد میکنیم.
 5. کامپرشن ساعد Forearm compression
  از این تکنیک جهت وارد کردن فشار مستقیم توسط ساعد بر روی نواحی گسترده بدن استفاده می شود. ساعد بر روی عضله قرار گرفته و دست دیگر را بر روی ساعد گذاشته و فشار مستقیم وارد میکنیم.

Circular compression

در این تکنیک دست مشت شده وسطح پشتی بند اول روی پوست قرارگرفته، ضمن انجام حرکات دایره ای ماسور، وزن بالا تنه را روی دست می اندازد در این تکنیک دو دست می تواند با هم تکنیک را انجام دهد یا یک دست دست دیگر را ساپورت کند این تکنیک با ساعد نیزقابل اجرا است.

Rolling compression

در این تکنیک معمولا دست مشت شده و سطح پشتی بند اول روی پوست قرار گرفته، ماسور ضمن اعمال وزن بالا تنه روی دستان بافت را رو به جلو رول می کند. در این تکنیک دو دست می تواند با هم تکنیک را انجام دهند یا یک دست دست دیگر را ساپورت کند.

Broadening

برودنینگ ترکیبی است از کامپرشن عضلانی و سر دادن دست در جهت مخالف عضله. کار بر روی فاسیا، که به صورت آهسته و نرم که با نیروی کمی انجام می شود. این تکنیک، به تکنیک های گسترشی یا پهن کردن معروف هستند.
این تکنیک به سه شکل قابل اجرا می باشد:
برودنینگ پاشنه دشت
از این تکنیک برای عضلات بزرگتر استفاده می شود.
برودنینگ قسمت تنار دست
از این تکنیک برای عضلات کوچکتر استفاده می شود.
برودنینگ آرنج

Sqeezing

از این تکنیک بر روی اندام ها استفاده می شود ، بالک عضله را بین دو کف دست گرفته فشرده و بعد از چند ثانیه رها می کنیم، فشار به صورت آهسته و تدریجی وارد شده و بدون ایجاد ضربه انجام می شود.

ماساژ سوئدی ماساژ سوئدی