• دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

  آنچه شما می توانید در آموزشگاه ما آموزش ببینید و مدارک فنی و حرفه ای بر ای آن دریافت نمایید

دوره های آموزش ماساژ فنی و حرفه ای

آنچه شما می توانید در آموزشگاه به کوشان آموزش ببینید و مدارک فنی و حرفه ای بر ای آن دریافت نمایید را در زیر بررسی نمایید .

ماساژ تای Thai Massage

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۳۲-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۱/۱۳۹۳

شرح استاندارد

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ تای سنتی، آماده سازی اتاق و ماساژیست، تجهیزات و لوازم ماساژ، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای روش ها و تکنیک ها و انجام ماساژ کامل بدن با تکنیک های تای برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی، نداشتن مشکلات تنفسی وتوانایی کار با دست
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۹۰ ساعت
زمان آموزش نظری: ۲۰ ساعت
زمان اموزش عملی: ۷۰ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات خاص و با ترتیب پیچیده ای از کشش و فشار بر بافت های بدن و مهارت در پیچاندن عضلات و مفاصل و گردش خون با هدف افزایش تعادل جسمی و دامنه حرکتی مفاصل و رفع تنش و گرفتاری های عصبی و عضلانی، به رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

کاربر ماساژ

 • کد حرفه: ۱-۰۰۱-۷۴-۳۲۳۰

 • تاریخ تدوین استاندارد:۰۱/۱۲/۱۳۹۲

شرح استاندارد:

کاربر ماساژ شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ، برقراری ارتباط موثر در محیط کار، آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری آناتومی و عملکرد و رفتار فیزیولوژی اندام، موارد منع استفاده از انجام ماساژ و اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آنو انجام ماساژ موضعی و عمومی بدن برآید.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست
مهارت پیش نیاز: ندارد.
طول دوره آموزش: ۲۰۰ ساعت
زمان آموزش نظری: ۸۷ ساعت
زمان اموزش عملی: ۹۳ ساعت
زمان کارورزی: ۲۰ ساعت


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل، گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

ماساژ سنگ stone massage

 • استاندارد آموزش شایستگی

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۲۷-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۰/۱۳۹۳

شرح استاندارد

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ با سنگ، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ، رعایت اصول بهداشتی و توانایی کار با دستگاه گرم کن و دستگاه فریز، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای روش ها و تکنیک ها و انجام ماساژ کامل بدن با سنگ به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۴۵ ساعت
زمان آموزش نظری: ۱۶ ساعت
زمان اموزش عملی: ۲۹ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی و نیز استفاده از سنگ های آتشفشانی، سالت، سنگ مرمر و سنگ های بازالتی که در دستگاه گرم کن مخصوص( به وسیله آب) حرارت دیده و تعدادی از آنها با دستگاه فریز سرد می شود بدن را ماساژ می دهد.

ماساژ سنگ داغ
ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۲۸-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۰/۱۳۹۳

ماساژ سوئدی

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ سوئدی، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای روش ها و تکنیک ها و انجام ماساژ کامل بدن با تکنیک های سوئدی برآید.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۳۵ ساعت
زمان آموزش نظری: ۱۵ ساعت
زمان اموزش عملی: ۲۰ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل، گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

ماساژ شمع

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۳۱-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۱/۱۳۹۳

ماساژ شمع

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ شمع، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای روش ها و تکنیک های ماساژ شمع برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و نداشتن مشکلات تنفسی و پوستی و توانایی کار با دو دست
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۳۲ ساعت
زمان آموزش نظری: ۱۴ ساعت
زمان اموزش عملی: ۱۸ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی و نیز استفاده از شمع ماساژ معطر، مغذی و شاداب کننده با ماندگاری طولانی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل، گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

ماساژ آروماتراپی

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی۱-۰۲۹-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۱/۱۳۹۳

ماساژ آروماتراپی

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی ، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات آروماتراپی، مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی،انجام آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ، آماده سازی مراجعه کننده و ماساژ کامل بدن با روغن و عصاره گیاهی برآید. با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات: دیپلم

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و نداشتن مشکلات تنفسی و پوستی و توانایی کار با دو دست

مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.

طول دوره آموزش: ۳۰ ساعت

زمان آموزش نظری: ۱۳ ساعت

زمان اموزش عملی: ۱۷ ساعت

زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی و نیز استفاده از روغن و عصاره گیاهی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی مرکزی، عضلانی، پوست، مفاصل، گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی و افزایش آرامش و پوستی شاداب و عاری از هرگونه مشکل را به ارمغان می آورد.

ماساژ بافت عمیقی (دیپ تیشو)

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۳۰-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۱/۱۳۹۳

ماساژ بافت عمقی

اجرای ماساژ بافت عمقی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ بافت عمقی، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات بافت عمقی، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای روش ها و تکنیک های بافت عمقی به همراه رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و تنفسی، دستگاه قلب و عروق و آمادگی بدنی بالا
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۳۲ ساعت
زمان آموزش نظری: ۱۳ ساعت
زمان اموزش عملی: ۱۹ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از حرکات و مهارت های دستی و ماساژی عنیق و محکم که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن و عمق عضلات جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل، گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی، گرفتگی های مزمن و شدید عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

ماساژ رفلکسولوژی

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۳۳-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۱/۱۳۹۳

ماساژ رفلکسولوژی

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ رفلکسولوژی، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلکسولوژی ، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای تکنیک های گرم کردن، اجرای تکنیک های ماساژ رفلکسولوژی و انجام ماساژ رفلکسولوژی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۴۰ ساعت
زمان آموزش نظری: ۲۵ ساعت
زمان اموزش عملی: ۱۵ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی است که با وارد آوردن فشار عمیق به کمک سر انگشت شست دست و دیگر انگشتان به نواحی خاصی از دست ها و پاها، که به آن نقاط بازتابی می گویند، جهت آگاهی از میزان درد و حساسیت به تشخیص ماساژیست کمک می کند تا به وجود مشکل در قسمت های مختلف بدن پی ببرد. علاوه بر این اعمال فشار به مناطق خاص روی دست و پا انتشار انرژی مسدود شده در بدن، افزایش گردش خون و انتشار هورمون هایی نظیر اندروفین در بدن را به همراه دارد و سبب حفظ تعادل متابولیکی کامل برای رسیدن به بالاترین حد سلامتی می گردد.

ماساژ شیاتسو

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۳۸-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۱۷/۰۳/۱۳۹۴

ماساژ شیاتسو

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ شیاتسو، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ شیاتسو، آماده سازی مراجعه کننده، اجرای روش ها و تکنیک ها ی ماساژ شیاتسو به همرا رعایت اصول ارگونومی برآید و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۴۸ ساعت
زمان آموزش نظری: ۲۳ ساعت
زمان اموزش عملی: ۲۵ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

شیاتسو، لغتی است ژاپنی به معنای فشار با انگشتان است که هدف آن ایجاد تعادل جسمانی، رفع خستگی ها و آزاد سازی انرژی بدن است. شیاتسو در تایلند به معنای یوگای تای خوانده می شود.در شیاتسو از فشار انگشتان دست و آرنج و وزن خود فرد برای تحریک کانال های انرژی داخل بدن و جاری سازی انرژی جوانی استفاده می شود. در حال حاضر شیاتسو به معنای یک روش تسکین درد، رفع خستگی و حتی شاداب سازی جسم و روح در بسیاری از خانواده های شرقی و غربی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماساژ کمپرس گیاهی

 • گروه شغلی

 • بهداشت و ایمنی

 • کد ملی آموزش شایستگی

 • ۱-۰۳۴-۴۷-۳۲۵۷

 • تاریخ تدوین استاندارد۰۱/۱۱/۱۳۹۳

ماساژ کمپرس گیاهی

شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ کمپرس گیاهی، معرفی گیاهان و خواص بسته گیاهی کمپرس شده، کار با دستگاه گرم کن، آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم ماساژ، آماده سازی مراجعه کننده برآید و با کاربر ماساژ در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیلات: دیپلم
حداقل توانایی جسمی و ذهنی: دارا بودن سلامت کامل روانی و جسمانی و آمادگی جسمانی بالا
مهارت پیش نیاز: کاربر ماساژ.
طول دوره آموزش: ۳۲ ساعت
زمان آموزش نظری: ۱۴ ساعت
زمان اموزش عملی: ۱۸ ساعت
زمان کارورزی:


تعریف ماسور:

فردی که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی و نیز استفاده از روغن ها و بسته های گیاهی کمپرس شده که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی، عضلانی، پوست، مفاصل، گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی و افزایش آرامش و پوستی شاداب و عاری از هرگونه مشکل را به ارمغان می آورد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای به کوشان می باشد ( گروه طراحان ایده پردازان نوین البرز )
Call Now Button