ویدئو آموزشی از آموزشگاه به کوشان

در این بخش می خواهیم آموزش تصویری ( فیلم آموزشی ) و گام به گام ماساژ ها را به زبان ساده به شما آموزش دهیم . ضمناً فیلم آموزشی که قسمت زیر برای شما قرار داده ایم به شما کمک می کند تا بتوانید از مزایای ماساژ استفاده کنید .

ماساژ دادن از زمان پیدایش انسان وجود داشته است . مثلا هنگامی که عضوی از بدن آسیب یا ضربه می بیند سریعا با لمس آن قسمت درد آن قسمت کاهش می یابد پس بنابر این ماساژ دادن همان لمس کردن است. همانطور که می دانید ماساژ دادن شکل ها و شیوه های مختلفی داردکه در بخشهای مختلف این سایت می توانید اطلاعات کاملی از آنها بدست بیاورید .

آنچه در این ویدئو خواهید دید :

کشش عضلات فلکسور ران(خم کننده ران) با تمرکز بر درد ناحیه تحتانی کمر)

عضلاتی که در این کشش تحت تاثیر قرار میگیرند عبارتند از:

چهار سر ران، راست داخلی، خیاطه، عضلات نزدیک کننده ران، خاصره ای و سوئز بزرگ

علاوه بر این عضلات ، عضله مربع کمری نیز تحت تاثیر قرار گرفته و زمانی که ما سر ثابت و متحرک عضله مربع کمری را با زانو، ساعد و کف دست فشار می دهیم باعث کاهش یا رفع گرفتگی این عضله شده و درد پایین کمر کاهش می یابد.

آنچه در این ویدئو خواهید دید :

کشش مفصل شانه و آرنج

در این تکنیک عضلات پایینی پهلو که به ندرت یک کشش قوی را تجربه می کنند مورد کشش قرار می گیرند و در ادامه عضلات سه سر بازویی، دندانه ای قدامی، پشتی بزرگ، مربع کمری و سرینی میانی تحت کشش قرار می‌گیرد. که با تغییر در زوایای دامنه حرکتی مفصل شانه و آرنج میزان کشش و تحت تاثیر قرار گرفتن عضلات و مفاصل متفاوت می باشد.

نمونه هایی از دوره هایی که در آموزشگاه به کوشان آموزش می دهیم
ماساژ سنگ داغ