ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی

ماساژ تایلندی یکی از هنرهای کهن شفابخشی در طب سنتی تایلندی است. این ماساژ حتی در ابتدایی ترین شکلش ترکیبی پیچیده از توالی فشار بافت نرم، کشش، پیچش و جااندازی است. ماساژ تایلندی نه تنها نیاز بدن به تحرک و کشش را تعدیل می کند بلکه احساسی قوی از تندرستی و شادمانی به وجود می آورد.

ماساژ سنتی تایلندی حداقل ۱۰۰۰ سال کم و بیش به شکل امروزینش به کار می رفته است و این ماساژ عضوی از خانواده ماساژ مشرق زمین می باشد. ماساژتایلندی از ماساژ توئی نا و ماساژ آیورودا ریشه گرفته که هر دو بیش از ۴۰۰۰ سال قدمت دارند. نفوذ و تاثیر یوگای هندی بر این نوع خاص از ماساژ، کاملا واضح و مشخص است و علت، شیوه خاص و بسیار نظام مند آن در کار بر روی کانال های تاثیرپذیر می باشد.
ماساژ تایلندی تا حدود زیادی به تویی نا شباهت دارد که تئوری و تمرینات عملی اش حدود ۲۳۰۰ سال پیش ثبت شده است. شیواگو کومپاراج بنیان گذار ماساژ تایلندی طبیبی بوده است که ۲۵۰۰ سال پیش می زیسته و به عنوان پدر طب تایلندی شناخته شده است.


چرا ماساژ تایلندی؟

یوگا نزد عموم به عنوان راهی موثر برای سلامتی و حفظ انعطاف بدن، پذیرفته شده است. ولی در ماساژ تایلندی بدون اینکه مجبور به انجام یوگا شوید می توانید با دریافت ماساژ تایلندی، راحت تر و ساده تر، از تمامی فواید یوگا و حتی بیش از آن بهره مند شوید. علیرغم اینکه دنیای مدرن خشکی بدن و کمبود انعطاف پذیری را جز اجتناب ناپذیر فرایند پیری می داند اما چگونگی حس شما ( ذهنی و عاطفی ) بسیار مهم تر از سن فیزیکی شماست و شما می توانید از آنچه شناسنامه تان می گوید، بسیار شاداب تر، سالم تر و جوان تر بمانید. توانایی ماساژ تایلندی در حفظ جوانی و طراوت منحصر به فرد است.
ماساژتایلندی صرفا نباید به عنوان یک تجربه فیزیکی تلقی شود، ماساژ گرفتن و ماساژ دادن در این شیوه راه ایده آلی برای مبادله ظریف و در عین حال قدرتمند انرژی بین دو فرد می باشد. این ماساژ یکی از عالی ترین داروهاست، هم تسکین دهنده و هم آرامش بخش می باشد. وقتی با دانش و آگاهی از پزشکی غربی به این روش نگاه می شود، به سادگی می توان دریافت که این ماساژ و جا انداختن، چگونه جریان خون و لنف را تحریک کرده و بهبود می بخشد، بافت ها را گرم کرده، انعطاف را افزایش می دهد و درد را تسکین می بخشد که همه این اثرات اساسا فیزیکی هستند.
کسانی که ماساژ تایلندی را به طور منظم دریافت می کنند حس رهایی، آرامش ذهن، شادمانی، انعطاف، جوانی، تندرستی و در کل سلامتی را تجربه خواهند کرد. سلامتی فقط سلامت فیزیکی یا به طور کلی نبود بیماری نیست. سلامتی، بیانی است در خصوص تعادل موجود بین همه عوامل موثر بر حس تمامیت و یکپارچگی وجودی ما، چه درونی و چه بیرونی. فرد سالم فراتر از همه چیز در زندگی اش تعادل دارد. از اثرات جانبی نامطلوب زندگی امروزی، برهم خوردگی و اختلال در تعادل است، هنگام عدم تعادل، فرد نیاز به زمان و فضایی دارد تا در آن بتواند این توازن فرار را برقرار کرده و به حال اول برگرداند.
یکی از نشانه های عدم تعادل، درد است. درد نه تنها بزرگ ترین مانع رسیدن به شادمانی است بلکه از هر نوعش و در هر اندازه ای که باشد بازتابی از عدم تعادل است. این عدم تعادل در اثر افراط و تفریط حاصل می گردد. اگر جسم تان پیوسته خسته و کوفته است و به دنبال کسی هستید که مشت و مال تان دهد یا شما را لگد کند، حتما به ماساژ تایلندی نیاز دارید تا خستگی تان را برطرف و از فواید منحصر به فرد آن بهره مند شوید.

ماساژ تایلندی