• ماساژ یومی هو

یومی هو تراپی

روش درمانی اصلاح لگن خاصره و فشار و کشش عضلات که یومی هو نامیده می شود. یومی هو تراپی یکی از رشته های طب آلترناتیو( جایگزین) است و شاخه ای از روش های درمان طبیعی که نگاهی سیستماتیک به انسان دارد، نگاهی باورمند به اینکه بدن انسان یکی از پیچیده ترین سیستم های زنده دنیاست و باید تمامی اجزای تشکیل دهنده آن را در ارتباطات تنگاتنگ، زنده، پویا و دائم در حال تاثیر متقابل در نظر گرفت.
با بهره گیری از امتیازات روش های درمان طبیعی ماساژ چینی، جا انداختن و اصلاح استخوان بندی و مفاصل بدن به کمک کشش اندام و فشار درمانی، روش یکپارچه و سیستماتیکی را ابداع کرده است که به آن ویژگی منحصر به فردی را داده است. زندگی مدرن و پیچیده امروز، انسان ها را در شرایطی قرار داده است که فاقد تحرک و پویایی فیزیکی کافی و مناسب هستند. این عدم تحرک کافی، اندام ها و مفاصل را دچار اختلال کرده و عضلات را سست و تنبل می کند که خود عامل بسیاری از بیماری هاست. درد در ناحیه کمر و لگن و ضعف عضلات پا از اولین علائم این بیماری هاست.
چنانچه انسان در حالت کاملا عمود ایستاده باشد، وزن بدن به طور مساوی روی هر دوپا می افتد اما این امر زمانی امکان پذیر است که طول پاها برابر بوده و عضلات آن از توانایی و قدرت یکسانی برخوردار باشند. اما اگر تغییرات پاتولوژیکی در یکی از پاها حادث شود در آن صورت پای دیگر می باست تحمل وزن بیشتری را بکند. اما پس از مدتی این پا دچار خستگی شده و به طور طبیعی بیشتر وزن بدن روی پای دیگر می افتد این تغییرات مداوم تاثیرات نامطلوبی بر ستون فقرات گذاشته و متعاقب آن ارگان های داخلی بدن دچار اختلال می گردند.
با روش درمانی یومی هو می توان به اصلاح لگن خاصره، اصلاح ستون فقرات و مفاصل بدن پرداخت. انقباضات عضلانی را برطرف کرده و در نهایت گردش خون و سیستم لنفاتیک را بهبود بخشید. و از این طریق به درمان بیماری های گوناگون ناشی از این اختلالات پرداخت و تغییرات پاتولوژیک بدن را به نحو موثری برطرف کرد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به آموزشگاه ماساژ فنی و حرفه ای به کوشان می باشد ( گروه طراحان ایده پردازان نوین البرز )
Call Now Button