وضعیت قرارگیری ماسور( پوسچر ماسور)

وضعیت قرارگیری ماسور در هنگام کار بسیار مهم می باشد، زیرا باعث راحتی، عدم خستگی زیاد و حرکت آزادانه بازوها، دست ها و کل بدن می شود. همچنین حالت و شکل درست ماساژ دادن باعث عدم خستگی و خمیدگی می گردد.

وزن بدن می بایست به صورت متعادل بین هر دو پا تقسیم شود و درحالی که بدن درحالت درست قرار گرفته است و بخواهیم قسمت بزرگی را ماساژ دهیم، وزن بدن از یک پا به یک پای دیگر منتقل گردد. دست ماسور نیز باید در مرکز مورد ماساژ قرار گیرد. یک وضعیت قرار گیری خوب، اجازه عمل درست، فشار مناسب و زدن ضربه موزون را به ماسور خواهد داد.

وضعیت قرارگیری درست ماسور( مکانیک بدن ) نه تنها برای حفظ سلامتی و یکپارچگی بدن و افزایش طول عمر حرفه ماساژ لازم است، بلکه به انجام موثر یک روش خوب نیز کمک می کند. باید در نظر داشته باشید که شما فقط با انگشتان، دست ها و یا حتی بدن تان کار نمی کنید، بلکه کل وجودتان را به کار می گیرید( از وضعیت عاطفی تا وضعیت مفاصل انگشتان شست شما ).

استفاده از پاها برای جابجایی و حرکت وزن فرد، از انجام تمام کار توسط دست ها جلوگیری می کند، یک اهرم فراهم می سازد و اجازه می دهد که وزن تنه تا حدی به وسیله بدن ماساژ گیرنده حمایت شود. در این میان بزرگترین خطر، از دست دادن احتمالی تعادل است. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که ماسور هنوز بی تجربه است و با ظرافت های مکانیک بدن یا ویژگی های پوست ماساژ گیرنده ( بافت، رطوبت و …) به خوبی آشنا نیست.

یکی از وظایف اصلی عضلات در بدن، تثبیت مفاصل است و هنگام استفاده از وزن بدن برای ایجاد فشار، این ثبات به یک عنصر کلیدی در فرایند کلی تبدیل می گردد. بنابراین مفاصل خود را صاف نگه دارید تا کمترین فشار به آن وارد گردد و از باز کردن بیش از حد( هایپراکستنشن ) مفاصل اجتناب کنید.

در صورتی که در هنگام ایجاد فشار به وسیله وزن بدن، مفصل شما قفل باشد، نتیجه، یک سختی کامل مانند یک میله جامد خواهد بود و فشار ایجاد شده موجب سفتی و خستگی عضلات بدن شما خواهد شد. به همین دلیل در هنگام ایجاد فشار به وسیله وزن بدن، مفاصل را در حالت نرم نگه دارید، به شکلی که کمترین فشار ممکن روی آن ها وارد گردد. باز کردن بیش از حد مفاصل موجب ایجاد فشار روی آن ها و بافت های نرم حمایت کننده و تثبیت کننده مفصل می شود.


دو الگوی ایستادن در ماساژ که مانع از صدمه به بدن ماسور می گردد:


*ایستادن کمان دار( شمشیرباز)

در این نوع ایستادن، یک پای ماسور جلو و دیگری در عقب قرار دارد. پایی که در جلو قرار دارد از ناحیه مفصل زانو، خم و پای پشتی در راستای بدن به صورت صاف قرار دارد. ماسور با حرکت زانوی جلو به سمت جلو و عقب حرکت کرده و برای اعمال فشار از وزن خود استفاده می نماید.


*ایستادن جنگجو( اسبی)

در این وضعیت ماسور، در حالیکه دو مفصل زانو خم است و احتیاط لازم را به عمل می آورد تا زانو ها از پنجه پا جلو نزند، به شکلی که انگار روی صندلی نشسته است می ایستد. از این نوع ایستادن برای حرکاتی مانند کریس کراس در ماساژ سوئدی که نیاز است با کف دستان فشاری یکسان و متناوب بر سطح بدن ایجاد کنیم استفاده می گردد.

وضعیت قرارگیری ماسور