کیفوز و ماساژ درمانی

افزایش بیش از حد تحدب مهره های پشتی را گوژپشتی یا پشت گرد یا کیفوز می گویند. کیفوز به دو صورت مادرزادی و اکتسابی دیده می شود.

کیفوز به لحاظ منطقه گرفتار
۱٫ کیفوز عمومی: در تمام طول ستون فقرات دیده می شود.
۲٫ کیفوز موضعی: در منطقه محدودی از ستون مهره ها دیده می شود، مثل کیفوز پشتی.
انواع کیفوز
۱٫ کیفوز برگشت پذیر یا کیفوز متحرک: کیفوز ناشی از ضعف عضلانی و یا کیفوز جبرانی که با حرکات اصلاحی قابل برگشت است.
۲٫ کیفوز برگشت ناپذیر یا کیفوز ثابت
این نوع کیفوز با حرکات اصلاحی قابل اصلاح نیست، مثل کیفوز ناشی از بیماری روماتیسمی، جمود ستون مهره ها
تغییر شکل کیفوز در زنان بیشتر از مردان دیده می شود. در عارضه کیفوز، عضلات در پشت دچار کشیدگی می شوند، این افراد از درد پشت در راس تحدب شکایت میکنند.
انحنای طبیعی در ناحیه پشت بین ۲۰ تا ۵۰ درجه مشاهده می شود. اگر انحنای پشتی کمتر از ۲۰ درجه باشد، تغییرشکل حاصله را پشت صاف گویند و اگر انحنای پشتی بیشتر از حد طبیعی باشد آن را گوژپشتی می نامند. گاهی کیفوز به ناحیه کوچکی از ستون مهره محدود است که در این حالت انحنا نسبتا شدید است و ستون مهره ای برجسته می شود که قوز نام دارد.
علل کیفوز های متحرک
۱٫ قرار دادن تنه در وضعیت بد: افرادی که در هنگام نشستن، ایستادن و یا راه رفتن، تنه را در وضعیت خمیده قرار می دهند.
۲٫ ضعف عضلانی: فرد بر اثر ضعف عضلات پشت و عدم توانایی آن ها در نگهداری تنه به صورت طبیعی، با قامت خمیده می ایستد، راه می رود که به تدریج کیفوز در‌‌ ستون مهره ها شکل می گیرد.
۳٫ کیفوز جبرانی: افرادی که گودی کمر آنها افزایش پیدا کرده است، قوس پشتی نیز افزایش می یابد زیرا ستون مهره ها درصدد ایجاد تعادل هستند.
علل کیفوز برگشت ناپذیر یا کیفوز ثابت
علل این نوع کیفوز: شکستگی های متعدد در ستون مهره ها، جمود ستون مهره ها، بیماری شوئرمن، بیماری سل ستون مهره ها.
عوارض ناشی از کیفوز
۱٫ ایجاد ظاهری ناخوشایند
۲٫ کوتاهی ارتفاع تنه فرد
۳٫ افزایش فشار روی مهره ها
۴٫ گرفتگی عضلات
۵٫ درد در ناحیه پشت
۶٫ کاهش تحرک ستون مهره ها
۷٫ کاهش میزان باز شدن قفسه سینه
۸٫ اسیب های عضلانی
نحوه تشخیص کیفوز
۱٫ استفاده از خط شاقول
۲٫ استفاده از صفحه شطرنجی
۳٫ بررسی وضعیت شانه

دوره آموزش فنی و حرفه ای ماساژ تای

ماساژ یومی هو