گودی کمر و ماساژ

افزایش بیش از حد طبیعی گودی کمر را کمر گود و یا لوردوز کمری می گویند.
زاویه کمری خاجی در افراد سالم ۳۰ درجه می باشد، افزایش می یابد. چرخش قدامی لگن زیاد شده و مفاصل رانی در وضعیت خم قرار می گیرند.
علل
۱٫ ضعف عضلات شکمی
۲٫ کوتاهی عضلات ایلیوپسواس و راست رانی
۳٫ مادرزادی
۴٫ افزایش کیفوز پشتی
۵٫ استفاده از کفش های پاشنه بلند
۶٫ در رفتگی مادرزادی ران به صورت دو طرفه
۷٫ زایمان های مکرر
۸٫ جابجایی مهره ها به سمت جلو

دوره آموزش فنی و حرفه ای ماساژ تای

ماساژ یومی هو