ماساژ روسی

ماساژ روسی ( کلاسیک روسی )

ماساژ روسی

ممنوعیت ها و احتیاط های کلی در ماساژ روسی
 1. سکته مغزی و سکته قلبی
 2. سرطان
 3. دیابت
 4. بارداری
 5. تب و سرماخوردگی
 1. آرتریت روماتوئید
 2. عادت ماهیانه
 3. فشارخون
 4. پوکی استخوان
 5. واریس
 6. آسیب و ضربه
 7. زخم باز
 8. شکستگی
 9. جراحی
 10. قارچ های پوستی
 11. آکنه، زگیل، تبخال
 12. پسوریازیس

 

تکنیک ها و روش های اجرای ماساژ روسی ( کلاسیک روسی )

تکنیک های نوازشی ماساژ روسی

تاثیرات تکنیک های نوازشی:

افزایش جریان خون زیر پوستی

بهبود تبادلات غذایی

آرامش و بی حسی در ارگانیسم بدن

 1. نوازشی نوع مستقیم
 2. نوازشی روش متناوب
 3. نوازشی نوع زیگزاگ
 4. نوازشی نوع ترکیبی
 5. نوازشی نوع اتو کردن
 6. نوازشی نوع شانه ای
 7. نوازشی نوع چنگکی
 8. نوازشی متحدالمرکز
دستورالعمل هایی برای اجرای ماساژ نوازشی
 1. ماساژ نوازشی با ریتم ۳۰ تا ۳۵ حرکت در دقیقه انجام می شود.
 2. تمام جلسات ماساژ با ماساژ نوازشی شروع و پایان می پذیرد.
تکنیک های مالشی ماساژ روسی
 1. مالشی شانه ای
 2. مالشی اره
 3. مالشی بریدن
 4. مالشی رنده ای
 5. مالشی رنده ای با دو انگشت
 6. مالشی گارانبری
تاثیرات تکنیک های مالشی ماساژ روسی
 1. افزایش خاصیت ارتجاعی پوست
 2. افزایش تغذیه پوست
 3. کاهش تحریک پذیری اعصاب
 4. کاهش درد
 5. افزایش دمای پوست ۲ تا ۳ درجه
تکنیک های فشاری
 1. فشاری پایه شست و سبابه
 2. فشاری با مشت
 3. فشاری با پاشنه دست
 4. فشاری ۱ به ۴
 5. فشاری ۴ به ۱
تاثیرات تکنیک های فشاری
 1. تاثیر روی سلول های چربی زیر پوست
 2. تاثیر بر روی عضلات و رباط ها
 3. تاثیر بر روی مایع داخل مفصلی
تکنیک های مشت و مال
 1. مشت و مال گازانبری
 2. مشت و مال کششی
 3. مشت و مال چنگ زدن دایره ای
 4. مشت و مال چنگ زدن خطی
 5. مشت و مال غلتیدن
 6. مشت و مال عادی
 7. مشت و مال طولی
 8. مشت و مال پنجه های دو دست
 9. مشت و مال فشاری روی کشکک
 10. مشت و مال حرکت دادن کشکک
 11. مشت و مال پیچیدن
تکنیک های ضربه ای
 1. ضربه ای با سینه مشت
 2. ضربه ای با پاشنه مشت
 3. ضربه ای ریزریز کردن
 4. ضربه ای شلاقی
 5. ضربه ای جنباندن
تکنیک های لرزشی
 1. لرزشی تکان دادن
 2. لرزشی نقطه ای

ماساژ روسی