برگی از تاریخ ماساژ

تاریخ ماساژ

اسناد تاریخی نشان می دهد ماساژ قدیمی ترین شکل درمان جسم و روح است . یکی از نخستین مراجع مکتوب در رابطه با تاریخ ماساژ را می توان در کتاب طب سنتی چینی یافت که تاریخ آن به قبل از میلاد باز می گردد که در آن ماساژ ماهیچه ها و پوست از شایع ترین شیوه های درمان است . تاریخ ماساژ یا تاریخچه ماساژ درمانی به حدود ۲۷۰۰ سال قبل برمی گردد . در متن کتاب امپراطور زرد برای درمان فلج و تب و لرز به ماساژ پوست و پا توصیه شده است . با سیری در تاریخ ماساژ متوجه می شویم که ماساژ در تمام ملل و با فرهنگ های مختلف مرسوم بوده و شاید دلیل رواج آن عامه پسند بودن آن نزد تمام مردم باشد .

تاریخچه ماساژ

تاریخ ماساژ از دیروز تا امروز در درمان

در گذشته مردم بدون اینکه از تاثیرات فیزیولوژیکی و درمانی ماساژ آگاهی داشته باشند از آن استفاده می کردند . برای نمونه در ضرب دیدگی ها اولین اقدام آنها تکان دادن و یا مالش عضو صدمه دیده بوده است . در میان ملل و اقوامی که در گذشته از ماساژ به شکل وسیع تری استفاده می کردند می توان از مصری ها ، ایرانیان ، یونانیان،  چینی ها و ژاپنی ها نام برد و همین طور از بین دانشمندان و اطبا قدیمی که از تکنیک های ماساژ استفاده می کردند می توان به بقراط و ابوعلی سینا اشاره کرد . بقراط به نتایج سودمند مالش و ماساژ در تامین و بازگرداندن نیروی عضلانی افراد ناتوان تا حدی پی برد و برای درمان بعضی از عوارض مفصلی و عضلانی از این روش ها استفاده نمود.

تاریخ ماساژ

تاریخ ماساژ درمانی

ماساژ از دیرباز به عنوان نوعی درمان مطرح بوده و مطالعات تاریخی نشان می دهد که مالش بدن در بین انسان های اولیه و تمدن های باستانی وجود داشته است. هندیان از ماساژ در ورزش های تنفسی استفاده می کردند . مصریان و ایرانیان نیز انواع مختلف ماساژ را در جهت درمان بکار می بردند . نمونه های زیر بخشی از کاربردهای ماساژ در زمان باستان را نشان می دهد: بقراط ( ۴۶۰ – ۳۸۰ قبل از میلاد) از ماساژ آرام ، بعد از جا انداختن شانه استفاده می کرد . ابوعلی سینا (۹۸۰- ۱۰۳۷) ماساژ را برای پخش کردن مواد زائدی که در عضلات تشکیل شده توصیه می کرد که باعث رفع خستگی می شد .

امروز نیز از ماساژ با اهداف مختلف و به شکل وسیع و گسترده ای استفاده می کنند و به ویژه در درمان دردهای عضلانی و مفصلی جایگاه ویژه ای را نسبت به سایر روش های درمانی به خود اختصاص داده است. ماساژ همچنین در توانبخشی و بازتوانی بیماری های مختلف به شکل خاصی به کار می رود.