تای ماساژ در عمل

تای ماساژ در عمل

بسیاری از فنون و تکنیک های ماساژ تایلندی برای تسهیل و تحریک جریان انرژی درونی و آزاد سازی گرفتگی ها در مسیر کانال های تاثیرپذیر و همچنین رسیدن به تعادل انرژی که لازمه حفظ بدنی سالم و رها از درد می باشد، طراحی شده اند. در این عبارت، سالم و رها از درد صرفا به جسم فیزیکی اطلاق نمی شود بلکه به جنبه های ذهنی ، عاطفی و معنوی وجودی یک فرد نیز اشاره دارد. در این ماساژ از پاها، کف دست ها، آرنج ها و زانوها همه برای اعمال فشار عمیق در کانال های تاثیرپذیر به کار برده می شوند و از فنون نسبتا متفاوتی برای انجام پیچش و کشش ها استفاده می گردد. همه این فنون را می توان به یوگایی تشبیه کرد که گویی شخص آن را بر روی شما اعمال می کند. در طول کار همواره آهنگ سرعت سنجیده و بدون شتاب بوده و حرکت از تکنیکی به تکنیک بعدی باید موزون، روان، سازگار، ملایم و نرم باشد.

ماساژ تایلندی از حالت دراز کش بر روی پشت( طاق باز) شروع و روی هر دو سمت بدن انجام می شود. سپس در وضعیت خوابیده بر روی شکم ادامه پیدا کرده و در وضعیت نشسته پایان می یابد. این برنامه همواره از انگشتان، کف تا مچ پا شروع می شود و با اعمال انواع مختلف فشارها، کشش ها و انقباض ها همراه است. تنوع و گستردگی این فشارها و کشش ها حتی یک بازتاب درمانگر را نیز شگفت زده می کند. قسمت های بالاتر از مچ ( ساق، زانو و ران ها ) به طور اصولی در وضعیت هایی قرار گرفته و ماساژ داده می شوند که بیشترین اثر را بر روی کانال های تاثیرپذیر می گذارد .

ماساژ تایلندی به خاطر جااندازی و مشت و مال هایش معروف شده است و این حرکات برای کشش هر ماهیچه ای که قابل دسترسی است طراحی شده اند. معمولا کشش فقط کمی بیشتر از کششی است که در حرکات عادی در عضله رخ می دهد. در ماساژ، همه مفاصل عمده به همین گونه حرکت داده می شوند، یعنی فقط کمی بیشتر از آنچه که آنها تحت تاثیر نیروی عضلانی خودشان عمل می کنند.


شیوه کار در ماساژ تایلندی

برای ماساژ گرفتن و ماساژ دادن در سبک تایلندی شما به یک همراه نیاز دارید و مهم ترین مسئله ای که باید از آن اجتناب ورزید، کار با کسی است که از شما خیلی سنگین تر است خصوصا هنگام تمریناتی که مستلزم بلند کردن یا ایستادن روی ماساژ گیرنده می باشد. مناسب ترین مکان برای ایجاد حالت تمرکز و آگاهی در ماساژ دهنده و وانهادگی ماساژ گیرنده، اتاقی گرم با تهویه مطبوع و نوری ملایم است. از آنجا که ماساژ تایلندی بر روی زمین انجام می گیرد، باید از تشک یا پتوی نرمی که به قدر کافی محکم باشد تا بدن را در وضعیت مطلوب نگه دارد و یک بالش نازک برای زیر سر ماساژ گیرنده، استفاده شود. باید فضای کافی برای ماساژ دهنده فراهم باشد تا بتواند به راحتی در اطراف ماساژ گیرنده حرکت کند. برای این نوع ماساژ، ماساژ گیرنده باید لباس برتن داشته باشد. اگر برای اولین بار کسی را ماساژ می دهید، قبل از آغاز کار سوابق پزشکی فرد را بررسی کنید. همیشه پیش از شروع به کار، دعا خوانده و از خداوند هدایت خواسته و برای تسکین درد عاطفی و فیزیکی بیمار کمک بطلبید. ماساژ تایلندی کامل بین ۲ ساعت تا ۲ ساعت و نیم طول می کشد.