فواید ماساژ سوئدی
آموزش ماساژ سنگ داغ
یومی هو تراپی
ماساژ آروماتراپی
ماساژ آروماتراپی
رفلکسولوژی
ماساژ درمانی
تاریخچه ماساژ

کلمه ماساژ از یک واژه یونانی به نام ماسین که به معنی مالیدن یا مشت و مال است و مربوط به لغت لاتین مانوس به معنای دست می باشد، گرفته شده است

وضعیت قرارگیری ماسور
تخت ماساژ
کاربر ماساژ

شروع دوره از ۲۹ مهرماه ۹۸

آموزش ماساژ سوئدی و آموزش ماساژ صورت

دوره آناتومی بدن انسان

دوره شناخت روغن های ماساژ

گودی کمر و ماساژ

کیفوز پشتی و نحوه ماساژ در فردی که دچار کیفوز پشتی شده است.

کیفوز و ماساژ درمانی

کیفوز پشتی و نحوه ماساژ در فردی که دچار کیفوز پشتی شده است.

گودی کمر و ماساژ

صافی کمر و نحوه ماساژ در فردی که دچار صافی کمر شده است.

آموزشگاه فنی و حرفه ای به کوشان برگزار می نماید: دوره ماساژ سنگ داغ با مدرک فنی و حرفه ای

شروع دوره از ۲۰ تیرماه ۹۸

سنگ داغ در اندیشه
ماساژ درمانی با سنگ داغ